Versenyszabályzat – Fargo

A Fargo kerti székkészlet verseny szabályai

(a továbbiakban: "Szabályzat")

 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. A verseny szervezője a RAUMAN s. r. o., székhelye: U Řeky 594, Ostrava - Hrabová, 720 00, Csehország, VAT CZ03193721 (a továbbiakban: "szervező"). A szervező elérhetőségei a versennyel kapcsolatban: info@rauman.hu, +36 1 8089720.
 2. A jelen szabályzat tárgya, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a versenyzők részt vehetnek a Szervező által szervezett, Fargo székek készletére kiírt versenyen (a továbbiakban: "verseny"), valamint a nyertesek kiválasztásának és a Szervező által kiosztott díjak odaítélésének feltételeit. A Pályázó a Versenyen való részvétellel elfogadja a jelen szabályzatot, és vállalja annak betartását.
 3. A Szervező kijelenti, hogy:
  • A versenyt a Facebook (Meta Platforms, Inc.) semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy igazgatja, illetve nem kapcsolódik hozzá;
  • A Facebook (Meta) nem rendelkezik semmilyen joggal vagy kötelezettséggel a Versenyzőkkel szemben a Versenyben.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 1. A versenyben való részvételhez a következő feltételeknek kell megfelelni:
  • a versenyző életkora a verseny meghirdetésének napján legalább 18 év;
  • magyarországi kézbesítési cím;
  • a versenyzőnek rendelkeznie kell Facebook-profillal ahhoz, hogy részt vehessen a versenyen;
  • A Facebook Általános Szerződési Feltételek betartása a verseny időtartama alatt.
 2. A Szervező alkalmazottai és más olyan személyek, akik bármilyen módon részt vesznek a Szervező tevékenységében, valamint a szabályzat ezen cikke által a versenyben való részvételből kizárt személyek közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a versenyben.
 3. A versenyen való részvétel nem függ áruk, szolgáltatások megvásárlásától vagy egyéb részvételi díj fizetésétől.

VERSENYMECHANIZMUS ÉS DÍJAK

 1. Ahhoz, hogy részt vehessen a versenyen, el kell végeznie a feladatot:
  • Írj egy kommentet a bejegyzés alá a nevezéssel (Facebook fiók rauman.hu).
  • A válaszok száma egyre korlátozódik.
   Az egynél több hozzászólást beküldő fiókok kizárásra kerülnek.
  • A verseny lezárása után küldött hozzászólásokat szintén kizárjuk a versenyből.
 2. A versenyzők a versenybe a versenyposzt közzétételétől 2024. június 11. 23:59-ig (a verseny záró időpontja) vehetnek részt. A nyerteseket a Szervező legkésőbb 2024. június 13-én, csütörtökön, ugyanazon a Facebook-profilon közzétett bejegyzésben hirdeti ki, ahol a nyereményjátékot meghirdették.
 3. A szervező fenntartja a jogot, hogy a versenyzőket kizárja a versenyből:
  • akikről a szervező megállapította vagy alapos okkal feltételezi, hogy megsértették a szabályokat, vagy
  • nem felel meg a versenyben való részvétel feltételeinek, vagy
  • vulgáris, sértő, rasszista vagy más módon nem megfelelő kijelentéseket vagy bejegyzéseket oszt meg a Pályázaton belül, amelyek ellentétesek a jó modorral, vagy sértik a Szervező jó hírnevét.
 4. A nyereményjátéknak 1 nyertese van, aki a következő nyereményt kapja: 4 db Fargo kerti szék (cikkkód: 40700004). A Szervező fenntartja a jogot a nyeremény megváltoztatására, ha az eredeti nyereményt a Szervezőn kívül álló okok miatt nem lehet eljuttatni a nyerteseknek.
 5. A nyertest véletlenszerűen sorsoljuk ki az érvényes pályázatok közül.
 6. A nyertes kihirdetését követően a nyertes a következőképpen veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel: Facebook (Messenger) üzenetben ír a Szervezőnek, és megadja neki a nyeremény átadásához szükséges információkat. Amennyiben a nyertes a nyeremény eredményhirdetését követő 7 napon belül sem veszi fel ilyen módon a kapcsolatot a Szervezővel, a Szervező 3 napon belül új sorsolást tart, és az eredeti nyertessel azonos módon értesíti a nyertest.
 7. Ha a nyertes visszautasítja a nyereményt, a Szervező 3 napon belül új sorsolást tart, és a nyertest az eredeti nyertessel azonos módon értesíti.
 8. A nyereményre nincs jogi igény. A nyertesek nem jogosultak a nyeremény helyett készpénzre vagy egyéb ellenszolgáltatásra.
 9. A Szervező fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására. A Szervező a szabályok bármilyen módosítását megindokolja, és a versenyzőket a verseny meghirdetésével megegyező módon, időben értesíti.

SZEMÉLYES ADATOK, SZERZŐI JOG

 1. A versenyen való részvétellel a szervező jogosult ezen versenyzők személyes adatait a verseny szabályoknak megfelelő lebonyolításához, a nyertesek kihirdetéséhez és a nyeremény átadásához szükséges mértékben kezelni.
 2. A szervező a versenyzők személyes adatait a következő mértékben kezeli a versenyzők adminisztrátoraként:
  • a szervező csak a következő személyes adatokat jogosult kezelni a versenyzőkről: felhasználónév a Facebook közösségi hálózaton; a nyertesek esetében a név és vezetéknév, e-mail cím, szállítási cím és telefonszám;
  • a szervező a személyes adatokat a verseny szabályoknak megfelelő lebonyolítása, befejezése és meghirdetése, valamint a nyertesekkel való későbbi kapcsolattartás és a nyeremény átadása céljából kezeli;
  • az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (vagy annak teljesítése, amire a Szervező a jelen Szabályzatban kötelezettséget vállalt);
  • a szervező jogosult a versenyzők személyes adatait a verseny befejezését követően legfeljebb 1 évig kezelni, kivéve, ha a jogszabályok adott esetben hosszabb feldolgozási (tárolási) időszakot írnak elő;
  • a szervező jogosult a versenyzők személyes adatait kizárólag olyan szerződéses partnereknek továbbítani, akik marketing, informatikai, számviteli és jogi szolgáltatásokat nyújtanak a szervező számára;
  • a versenyzőnek joga van a GDPR hatálya alá tartozó hozzáféréshez, törléshez, helyesbítéshez, az adatkezelés korlátozásához, hordozhatósághoz, valamint ahhoz, hogy panaszt tegyen az illetékes hatóságnál.
  • Kapcsolat az ügyintézővel: RAUMAN s.r.o., U Řeky 594, 720 00 Ostrava, info@rauman.hu, +36 1 8089720.
 3. Abban az esetben, ha a Szervező a személyes adatokat a jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célra kívánja felhasználni, például a nyertes nevét, vezetéknevét és fényképét a honlapján stb. közzétenni, a Szervező az érintett személy kifejezett és önkéntes hozzájárulását kéri.
 4. Mivel a nyertes pályamű(vek) szerzői jogi védelem alatt álló alkotás, a nyertes a pályázaton való részvétellel megerősíti, hogy ő a pályamű szerzője és/vagy rendelkezik a pályaműhöz szükséges valamennyi szerzői joggal, és hozzájárul annak ilyen módon történő felhasználásához (azaz ingyenes, időben és területileg korlátlan engedélyt ad a Szervezőnek a pályaműre):
  • a verseny menetéről és eredményeiről szóló posztok vagy történetek közzététele a szervező közösségi hálózatain (Facebook, Instagram).